Regelgeving Italië - NL Exceptioneel - Exceptional in Special Transport

)+31 527 224 903
)+31 629 552 588 (24/7)

testGa naar de inhoud
Italië

Om een vergunning aan te kunnen vragen in Italië is behoorlijk wat papierwerk nodig, zonder de nodige en juiste papieren kunnen aanvragen niet in behandeling worden genomen.

Een aanvraag voor Italië is zeer complex en de aanvraag duurt gemiddeld 4 tot 6 weken na ontvangst van ALLE benodigde documenten.

De minimaal benodigde documenten zijn:
  • Kopieën van de voertuigdocumenten vertaald in het Italiaans door een erkend vertaalbureau.
  • Een scheda tecnica van trekker en oplegger, afgegeven door de constructeur.
  • Een volmacht aan de agent om in opdracht van de transporteur vergunningen aan te kunnen vragen in Italië.
  • Een verklaring aangaande de verzekering in de Italiaanse taal.
  • Verklaringen omtrent het gewicht bij transporten boven de 44t.
  • Uittreksel van de kamer van Koophandel vertaald in het Italiaans door een erkend vertaalbureau.
  • Kopie van het legitimatiebewijs van de transporteur.

Italië kent 3 typen ontheffingen:
Incidentele ontheffing:
(enkele route)
Incidentele ontheffing:
(meerdere routes)
Langlopende ontheffingen:
1 rit (leeg en beladen)
Vaste laad en losplaats
Geldigheid: 3 maanden
Aantal ritten naar keuze
Vaste laad en losplaats
Geldigheid: 6 maanden
Toegestane afmetingen:
20m00 x 3m00 x 4m30 ‐ 44t
OF
25m00 x 2m55 x 4m30 ‐44t
Bestemming: diverse regio's
Aantal ritten: onbeperkt over alle wegen
Geldigheid: 1 jaar
Voor begeleidingen kunnen onderstaande schema's aangehouden worden:

Op autosnelwegen en wegen met veel verkeer / wegen in 1 richting / wegen met gescheiden rijbanen met minimaal 2 rijstroken in een zelfde richting:
Breedte (m):
Lengte (m):
Begeleiding:
< 2m55
< 30m00
1x
< 3m60
< 32m00
1x
< 4m50
< 38m00
2x
< 5m50
< 45m00
3x
< 6m50
< 55m00
3x en één 2e chauffeur op de wagen
> 6m50
> 55m00
4x en één 2e chauffeur op de wagen
Alle overige wegen, enkel met 1 rijstrook per richting:
Breedte (m):
Lengte (m):
Begeleiding:
< 2m55
< 29m00
1x en één 2e chauffeur op de wagen
< 2m70
< 21m00
3x en één 2e chauffeur op de wagen
< 3m20
Regelgeving
conform ART. 61
3x en één 2e chauffeur op de wagen
< 4m00
< 30m00
2x
< 2m55
< 35m00
2x
< 5m00
< 40m00
3x
< 2m55
< 45m00
3x
< 6m00
< 45m00
3x en één 2e chauffeur op de wagen
< 2m55
< 50m00
3x en één 2e chauffeur op de wagen
> 6m00
> 45m00
4x en één 2e chauffeur op de wagen
> 2m55
> 50m00
4x en één 2e chauffeur op de wagen
Deze gegevens zijn met de meeste zorg door ons samengesteld, echter kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor de gevolgen van eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden of onvolkomenheden.
Terug naar de inhoud