Regelgeving Nederland - NL Exceptioneel - Exceptional in Special Transport

)+31 527 224 903
)+31 629 552 588 (24/7)

testGa naar de inhoud
Nederland

Ontheffing exceptioneel transport benodigd bij (ondeelbare lading):
Lengte > 22m00
Breedte > 3m00
Hoogte > 4m00
Massa > 50t

In hoofdzaak kunnen onderstaande schema’s aangehouden worden.

Onderliggend wegennet:
Lengte (m)
Breedte (m)
Massa (ton)
Ontheffing
1 begeleider
2 begeleiders
22m00 - 27m50
3m00 - 3m50
-
X


27m51 - 32m00
3m51 - 4m00
-
X
X

32m01 – 50m00
4m01 – 4m50
-
X

X
> 50m01
> 5m01
>100t
X

X
Bovenliggend wegennet: autosnelwegen inclusief N2, N3, N7, N15 en N57 (Rotterdam-Brielle)
Lengte (m)
Breedte (m)
Massa (ton)
Ontheffing
1 Begeleider
2 Begeleiders
22m00 - 40m00
3m00 - 4m00
-X

40m01 -50m00
4m01 - 4m50
-XX
-
4m51 – 5m00
-X
X
> 50m01
> 5m01
> 100tX
X
Rijtijden onderliggend wegennet:
Breedte 4m01 – 4m50: van 10h00 – 15h00 en 20h00 en 06h00
Breedte 4m51 – 5m00: van 20h00 en 06h00
Breedte 5m01 en breder: 22h00 – 06h00
Lengte 40m01 – 50m00: van 10h00 – 15h00 en 20h00 en 06h00
Lengte 40m01 en langer: van 20h00 en 06h00
Gewicht: vanaf 100.001 kg en zwaarder: van 10h00 – 15h00 en 20h00 en 06h00
* Voor rijden op zaterdag of zondag is het advies van de wegbeheerder bepalend.

Rijtijden bovenliggend wegennet:
Breedte 3m51 – 4m00: geen beperkingen
Breedte 4m01 – 4m50: van 10h00 – 15h00 en 20h00 en 06h00
Breedte 4m51 – 5m00: 20h00 – 06h00
Breedte 5m00 en breder: 22h00 – 06h00
Lengte 27m51 – 32m00: van 10h00 – 15h00 en 20h00 en 06h00
Lengte 32m01 – 50m00: van 10h00 – 15h00 en 20h00 en 06h00
Lengte 50m01 en langer: van 10h00 – 15h00 en 20h00 en 06h00
Gewicht: vanaf 100.001 kg en zwaarder: van 10h00 – 15h00 en 20h00 en 06h00
* Voor rijden op zaterdag of zondag is het advies van de wegbeheerder bepalend.

Konvooien
Het is in sommige gevallen mogelijk om met transportbegeleiding het exceptionele transport tot een konvooi samen te stellen, indien;
• dit plaats vind op autosnelwegen, en
• ten hoogste uit twee exceptionele transporten bestaat
Som netto lengtes (m)
1 Begeleider
2 Begeleiders
> 50m
X

> 120m

X
Zelfrijdende werktuigen (bijv. mobiele kranen)

Ontheffing benodigd bij:
Breedte > 3m00
Lengte > 20m00
Aslast > 12t
Massa > 60t

Transportbegeleiding benodigd:
Massa > 84t

Vervoer deelbare lading bij trekker – oplegger:
• Samenstel van voertuigen: 16m50
• Oversteek lading achterzijde: 1m00 vanaf achterzijde voertuig en max. 5m00 vanaf hart achteras.
• Breedte: Gelijk aan onbeladen voertuig tot max 2m55
• Afstand stootbalk t.o.v. de lading: 0m60 vanaf uiterste punt lading bij hoger dan 0m55 meter vanaf wegdek en voertuigen vanaf januari 1996

Vervoer deelbare lading bij motorwagen - aanhangwagen:
• Samenstel van voertuigen: 18m75
• Oversteek lading achterzijde: 1m00 vanaf achterzijde voertuig en max. 5m00 vanaf hart achteras.
• Breedte: Gelijk aan onbeladen voertuig tot max 2m55
• Afstand stootbalk t.o.v. de lading: 0m60 vanaf uiterste punt lading bij hoger dan 0m55 meter vanaf wegdek en voertuigen vanaf januari 1996

Regelgeving:
• Beleidsregel ontheffing verlening exceptionele transporten Dienst Wegverkeer
• Richtlijn exceptioneel transport 1993
• Regeling verkeersregelaars 2009
• Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
• Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
• Voertuigreglement

Deze gegevens zijn met de meeste zorg door ons samengesteld, echter kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor de gevolgen van eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden of onvolkomenheden.


Terug naar de inhoud