Menu Sluiten

Regelgeving per land

Deze gegevens zijn met de meeste zorg door ons samengesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden.

Ontheffingen

Ontheffing voor ondeelbare lading nodig vanaf: 22,00 x 3,00 x 4,00 x 50.000 kg.

In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen een langlopende ontheffing en een incidentele ontheffing.

Langlopende ontheffing:

Een langlopende ontheffing kan worden aangevraagd op het kenteken van een trekker, of van een oplegger. De langlopende ontheffing is in Nederland een jaar geldig. De maximale afmetingen zijn:

Trekker: 22,00 x 3,50 x 4,25 x 50.000 kg.
Oplegger: 27,50 x 3,50 x 4,25 x 100.000 kg.

Voor een langlopende ontheffing geldt dat de maximale afmetingen afhankelijk zijn van de technische mogelijkheden van het voertuig.

Incidentele ontheffing:

Wanneer een langlopende ontheffing niet toereikend is, dan kan een incidentele ontheffing worden aangevraagd. Een incidentele ontheffing is minimaal vier, en maximaal twaalf, weken geldig.

Begeleidingen

Als het gaat om regelgeving omtrent transportbegeleiding wordt er in Nederland een onderscheid gemaakt tussen het onderliggend wegennet en het bovenliggend wegennet.

In grote lijnen kunnen onderstaande schema’s worden aangehouden:

Onderliggend wegennet:

Lengte (m)

Breedte (m)

Massa (kg)

Aantal begeleiders

22,00 – 27,50

3,00 – 3,50

-

 

27,51 – 32,00

3,51 – 4,00

-

1

32,01 – 50,00

4,01 – 4,50

-

2

> 50,01

> 5,01

>100.000

2


Bovenliggend wegennet; autosnelwegen, inclusief N2, N3, N7, N15, N57 (Rotterdam – Brielle):

Lengte (m)

Breedte (m)

Massa (kg)

Aantal begeleiders

22,00 – 40,00

3,00 – 4,00

-

 

40,01 – 50,00

4,01 – 4,50

-

1

 

4,51 – 5,00

-

2

> 50,00

> 5,01

>100.000

2


Zelfrijdende werktuigen

Voor zelfrijdende werktuigen, zoals mobiele kranen, geldt andere regelgeving. In dit geval is er een ontheffing benodigd indien:

Breedte > 3,00 m.

Lengte > 20,00 m.

Aslast > 12.000 kg.

Massa > 60.000 kg.


Transportbegeleiding wordt voorgeschreven indien de massa groter is dan 84.000 kg.  


Rijtijden

Ook met betrekking tot rijtijden wordt er onderscheid gemaakt tussen het bovenliggend en onderliggen weggennet. Hieronder een overzicht van de rijtijden. Wat betreft de zaterdag en zondagen gelden in principe geen beperkingen, maar is advies van de wegbeheerder bepalend.

Onderliggend wegennet:

Lengte (m)

Breedte (m)

Massa (kg)

Rijtijden

40,01 – 50,0010:00 – 15:00 en 20:00 – 06:00

> 50,0020:00 – 06:00


4,01 – 4,50


10:00 – 15:00 en 20:00 – 06:00


4,51 – 5,00


20:00 – 06:00


> 5,00


22:00 – 06:00


 

> 100.000

10:00 – 15:00 en 20:00 – 06:00


Bovenliggend wegennet:

Lengte (m)

Breedte (m)

Massa (kg)

Rijtijden

40,01 – 50,0010:00 – 15:00 en 20:00 – 06:00

> 50,0020:00 – 06:00


4,01 – 4,50


10:00 – 15:00 en 20:00 – 06:00


4,51 – 5,00


20:00 – 06:00


> 5,00


22:00 – 06:00


 

> 100.000

10:00 – 15:00 en 20:00 – 06:00


Ontheffingen

Ontheffing voor ondeelbare lading nodig vanaf: 16,50 x 2,55 x 4,00 x 44.000 kg.

In het geval van een motorwagen met aanhanger geldt dat een ontheffing voor ondeelbare lading benodigd is vanaf: 18,75 x 2,55 x 4,00 x 44.000 kg.

Voor een enkelvoudig voertuig is een ontheffing benodigd wanneer de totale lengte meer is dan twaalf meter.

In België kent men verschillende soorten ontheffingen. In het onderstaande schema staan de verschillende soorten ontheffingen, met de bijbehorende maximale afmetingen en de geldigheidsduur.


Type ontheffing

Maximale afmetingen (LxBxH)

Maximale massa (kg)

Geldigheidsduur

Gans België

27,00 x 3,50 x 4,00

44.000 kg.

5 jaar

Netwerk snelwegen

30,00 x 4,25 x 4,30

44.000 kg.

1 jaar

Netwerk 90

30,00 x 4,25 x 4,50

90.000 kg.

1 jaar

Netwerk 120

35,00 x 5,00 x 4,80

120.000 kg.

4 maanden

Reisweg

Hieronder beschreven

Hieronder beschreven

2 maanden


Gans België:

Een Gans België ontheffing kan, zoals de naam al zegt, worden gebruikt in geheel België.

Netwerken snelwegen

In België mogen de autosnelwegen worden bereden met een massa van maximaal 44.000 kg. en een hoogte van maximaal 4,30.

Netwerk 90 of 120:
In België wordt gewerkt met Netwerk ontheffingen. Er zijn in België netwerkroutes bepaald die een transport met een Netwerk 90 of 120 ontheffing mag berijden. De routes lopen door heel België en dekken bijvoorbeeld de havens in Antwerpen en Zeebrugge.

Reisweg:

Een Reisweg ontheffing kan worden aangevraagd als de transportafmetingen bovenstaande maten overschrijden, of als de eindbestemming niet binnen het netwerk valt.

Netwerk kranen:

Behalve de bovenstaande ontheffingen kent men in België ook de Netwerk kranen ontheffing voor het vervoer van zelfrijdende werktuigen.

Begeleidingen

Met betrekking tot transportbegeleiding kan het onderstaande schema worden aangehouden.

Lengte (m)

Breedte (m)

Hoogte (m)

Massa (kg)

Aantal begeleiders

16,50 – 30,00

2,56 – 3,50

4,00 – 4,80

40.000 – 90.000

Geen

30,01 – 35,00

3,51 – 4,50


90.000 – 180.000

1

35,01 – 40,00

4,51 – 5,00

> 4,80

> 180.000

2

> 40,00

> 5,00

 

 

3


Rijverboden 

In onderstaande schema de rijverboden die gelden in België.

Lengte (m)

Breedte (m)

Massa (kg)

Rijverboden

27,00 – 30,0007:00 – 09:00 en 16:00 – 18:00

> 30,0006:00 – 21:00


3,50 – 4,00


06:00 – 21:00, snelwegen met minder dan drie rijbanen in dezelfde richting.
07:00- 09:00 en 16:00 – 18:00, overige wegen.


> 4,00


06:00 – 21:0060.000

07:00 - 09:00 en 16:00 – 18:00


Op dagen voorafgaand aan een feestdag is alle exceptioneel transport verboden vanaf 16:00 tot 24:00 op de feestdag. Daarnaast is alle exceptioneel transport verboden van zaterdag 12:00 tot zondag 24:00.
Tijdens sneeuwval, regen, mist, waardoor het zicht minder is dan 200 meter, mag een exceptioneel transport niet rijden. Er geldt ook een rijverbod voor exceptioneel transporten bij ijs of sneeuw op de weg.

Ontheffingen

Ontheffing voor ondeelbare lading nodig vanaf: 16,50 x 2,55 x 4,00 x 40.000 kg.

In het geval van een motorwagen met aanhanger geldt dat een ontheffing voor ondeelbare lading benodigd is vanaf: 18,75 x 2,55 x 4,00 x 40.000 kg.

Als het gaat om ontheffingen wordt in Duitsland een onderscheid gemaakt op basis van paragraven.

Wanneer het voertuig aan de wettelijk toegestane maximum afmetingen voldoet maar de lading te lang, te hoog of te breed is, dan is in Duitsland een ontheffing benodigd volgens §46 StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung).

Wanneer een voertuig de toegestane maximummaten en/of -gewichten overschrijdt is zowel een ontheffing benodigd volgens §70 StVZO als een ontheffing volgens §29 en §46 StVZO.

Een §70 is een voertuigtoelating voor voertuigen of combinaties waarmee de wettelijke maximum afmetingen kunnen worden overschreden. De grondslag voor het verlenen van een §70 is een TÜV Gutachten. In een TÜV Gutachten staan de technische gegevens van de voertuigcombinatie. Vaak wordt een TÜV Gutachten verschaft bij de aankoop van een nieuwe oplegger, ook kunt u hiervoor terecht bij NL Exceptioneel.

Aan de hand van een §70 kan een ontheffing volgens §29 worden aangevraagd. Een ontheffing volgens §29 is een incidentele ontheffing die maximaal drie maanden geldig is.

De prijs van een Duitse ontheffing volgens §29 wordt vastgesteld op basis van zeven verschillende factoren. Niet al deze factoren zijn op voorhand vast te stellen. Voor een vrijblijvende richtprijs voor uw vergunning kunt u contact opnemen met onze ontheffingsafdeling.

Op het gebied van Duitse ontheffingen werken wij nauw samen met onze Duitse zusteronderneming. Op die manier kunnen we de kennis van het Duitse weggennet die aanwezig is binnen de NL Exceptioneel groep maximaal benutten. Ook als het gaat om de samenwerking met de Duitse autoriteiten is de onderlinge samenwerking van groot belang.  

Begeleidingen

 In Duitsland bestaat geen gekaderde regelgeving omtrent transportbegeleiding. Of, en in welke vorm, er transportbegeleiding benodigd is, hangt af van wat er in de ontheffing wordt voorgeschreven. Deze voorschriften kunnen per deelstaat verschillen.  De voorschriften zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de afmetingen van het transport of eventuele wegwerkzaamheden.

In Duitsland kent men verschillende gradaties als het gaat om transportbegeleidingen. Zo kan in een ontheffing BF2, BF3, BF4 of Hilfepolizei worden voorgeschreven.

Ons zusterbedrijf in Duitsland beschikt over zowel BF2, BF3 als BF4 voertuigen en kan daarnaast HiPo (Hilfepolizei) en politiebegeleiding organiseren. Ook enkele Nederlandse NL Exceptioneel begeleiders zijn geschoold om in Duitsland te mogen begeleiden als BF2 of BF3.

 Rijtijden

In Duitsland worden rijtijden voor exceptioneel transport voorgeschreven in de ontheffing. Rijtijden kunnen verschillen per deelstaat.

Ontheffingen 

Ontheffing voor ondeelbare lading nodig vanaf: 16,50 x 2,55 x 4,00 x 44.000 kg.

In het geval van een motorwagen met aanhanger geldt dat een ontheffing voor ondeelbare lading benodigd is vanaf: 18,75 x 2,55 x 4,00 x 44.000 kg.

In Frankrijk kent men een aantal mogelijkheden als het gaat om ontheffingen. Hieronder een overzicht van de verschillende typen ontheffingen.


Type ontheffing

Maximale afmetingen (LxBxH)

Maximum massa

Geldigheidsduur

CAT 1

20,00 x 3,00 x 4,50

48.000 kg.

3 jaar

CAT 2

25,00 x 4,00 x 4,50

48.000 kg.

2 jaar

CAT 2 op specifieke route

25,00 x 4,00 x 4,50

72.000 kg.

1 jaar

CAT 3 op specifieke route

> 25,00 x 4,00 x 4,50 

72.000 kg.

1 tot 6 maanden


Voor de standaard CAT 1 en 2 ontheffingen is een routekaart verplicht. Op deze routekaarten staan de routes behorend bij het betreffende netwerk. Een netwerkkaart kunt u bestellen bij NL Exceptioneel.

Naast een CAT vergunning is het ook mogelijk om in Frankrijk een lokale vergunning op een specifieke route aan te vragen, of een zogeheten aansluitvergunning die aansluit op het CAT 2 netwerk.

Begeleidingen

Wat betreft begeleidingen kan voor Frankrijk het onderstaande schema worden aangehouden. Indien het vak grijs gekleurd is en geen tekst bevat, dan betekent dit dat deze maatvoering niet van toepassing is in de bovenstaande categorie. Ter illustratie een voorbeeld. Een CAT 1 ontheffing kent een maximum lengte van twintig meter, dat betekent dat enkel het eerst vak van toepassing is voor een CAT 1 ontheffing.  

 

Breedte (m):

Lengte (m):

CAT 1

CAT 2

CAT 3 ≤ 72t

CAT 3 ≤ 120t

CAT 3 > 120t

< 3m00

< 20m00

Geen

   

1

2

20m01 – 25m00

 

Geen

25m01 – 30m00

 

1

2


2 + Guidage

30m01 – 40m00

2

3m01 – 4m00

< 25m00

 

1

 

2

2

25m01 – 30m00

 

1


2 + Guidage

30m01 – 40m00

2

4m01 – 4m50

< 25m00

   

1


2


2 + Guidage

25m01 – 30m00

2

30m01 – 40m00

2

4m51 – 5m00

< 40m00

 

2

2 + Guidage

> 5m00

> 40m00

 

2 + Guidage

 

Guidage:

Guidage staat voor begeleiding door particuliere begeleiders op gele motoren. Indien er geen guideurs beschikbaar zijn kan de politie het transport begeleiden. Ook kan het zijn dat er op grond van de ontheffing politiebegeleiding wordt voorgeschreven.

Rijtijden

Rijtijden kunnen in Frankrijk verschillen per departement en per snelweg. Voor heel Frankrijk geldt een rijverbod voor exceptionele transporten vanaf zaterdag, of de dag voorafgaande aan een feestdag, 12:00, tot en met maandag of de dag volgend op een feestdag 06:00. Bij sneeuwval, ijzel of slecht zicht is het verboden te rijden.

Ontheffingen

Ontheffing voor ondeelbare lading nodig vanaf: 16,50 x 2,55 x 4,00 x 40.000 kg.

In het geval van een motorwagen met aanhanger geldt dat een ontheffing voor ondeelbare lading benodigd is vanaf: 18,75 x 2,55 x 4,00 x 40.000 kg.

In Luxemburg wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten ontheffingen.


Type ontheffing

Maximale afmetingen (LxBxH)

Maximum massa

Geldigheidsduur

Langlopend

25,00 x 3,50 x 4,30

44.000 kg.

1 jaar

Incidenteel

> 25,00 x 4,00 x 4,50

> 48.000 kg.

3 tot 12 maanden


Begeleiding

Wanneer een exceptioneel transport in Luxemburg de volgende maten overschrijden geldt dat er altijd twee begeleiders worden voorgeschreven: 25,00 x 3,50 x 4,30 x 70t.

Indien een transport groter is dan 35,00 x 4,00 x 4,50 x 100t. wordt in Luxemburg politiebegeleiding voorgeschreven.

Rijverboden

Voor Luxemburg gelden de onderstaande rijtijden. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen snelwegen en nationale wegen. Hieronder een overzicht van de geldende beperkingen.

Snelwegen:

 • Van maandag tot en met donderdag van 07:00 tot 09:00 en van 16:30 tot 19:00.
 • Op vrijdag van 07:00 tot 09:00 en van 11:30 tot 19:00.
 • Aanvullend gelden er rijverboden tussen 07:00 en 08:00 en 17:00 en 18:30 op de autosnelwegen A1, A3, A4, A6 en A13.
 • Verder gelden er eveneens rijverboden tussen 11:30 en 12:30 en 13:30 en 14:30 op de snelwegen A3, A4 en A6.
 • Op de dag voor een wettelijke feestdag van 11:30 tot 06:00 op de dag na de feestdag.
 • In geval van sneeuw of ijs, of wanneer de zichtbaarheid minder is dan 200 meter geldt er een rijverbod.

Nationale wegen:

 • Van maandag tot en met donderdag van 07:00 tot 09:00 en van 16:30 tot 19:00.
 • Op vrijdag van 07:00 tot 09:00 en van 13:30 tot 19:00.
 • Aanvullend gelden er rijverboden tussen 07:00 en 08:00 en 17:00 en 18:30 op de autosnelwegen A1, A3, A4, A6 en A13.
 • Verder gelden er eveneens rijverboden tussen 11:30 en 12:30 en 13:30 en 14:30 op de snelwegen A3, A4 en A6.
 • Op de dag voor een wettelijke feestdag van 11:30 tot 06:00 op de dag na de feestdag.
 • In geval van sneeuw of ijs, of wanneer de zichtbaarheid minder is dan 200 meter geldt er een rijverbod.

Ontheffingen

Of in Denemarken een ontheffing benodigd is hangt van de afmetingen van de lading en de technische mogelijkheden van de combinatie. Hieronder een overzicht.

Combinatie

Ontheffing benodigd vanaf

Trekker met standaard trailer

16,50 x 3,30 x 4,10 x 40.000 kg

Trekker met schuiftrailer zonder stuurassen

22,00 x 3,30 x 4,10 x 40.000 kg.

Trekkers met schuiftrailer met stuurassen

30,00 x 3,30 x 4,10 x 40.000 kg.

Truck en aanhanger

18,75 x 3,30 x 4,10 x 40.000 kg.


Begeleidingen

Wanneer een exceptioneel transport in Denemarken langer is dan 30 meter wordt transportbegeleiding voorschreven. Wat de breedte betreft geldt dat er vanaf 3,65 meter transportbegeleiding wordt voorgeschreven op het onderliggend netwerk en vanaf 4,00 meter op snelwegen.

Rijverboden

In Denemarken verschillen rijverboden per regio. Neem voor meer informatie over rijverboden in Denemarken contact op met onze ontheffingsafdeling. 

Ontheffingen

Ontheffing voor ondeelbare lading nodig vanaf: 16,50 x 2,55 x 4,00 x 40.000 kg.

In het geval van een motorwagen met aanhanger geldt dat een ontheffing voor ondeelbare lading benodigd is vanaf: 18,75 x 2,55 x 4,00 x 40.000 kg.


Categorie

Maximale afmetingen

Toegestane wegen

Geldigheid

I.

Breedte ontheffing tot 3,50 breed

Alle openbare wegen

12 maanden

II.

23,00 x 3,20  4,30 x 40.000 kg.

Alle openbare wegen

1, 6, 12 of 24 maanden

III.

Trailer zonder gestuurde assen:
23,00 x 3,40 x 4,30 x 40.000 kg.

Trailer met gestuurde assen:
30,00 x 3,40 x 4,30 x 40.000 kg.

Nationale wegen en snelwegen

1, 6, 12 of 24 maanden

IV.

Trailer zonder gestuurde assen:
23,00 x 4,00 x 4,30 x 60.000 kg.

Trailer met gestuurde assen:
30,00 x 4,00 x 4,30 x 60.000 kg.

Alle openbare wegen

1, 6, 12 of 24 maanden

V.

Indien bovenstaande niet toereikeind.

Conform ontheffing.

14 dagen, voor 1 rit;

30 dagen, voor  meerdere ritten.


Begeleidingen

Als het om begeleidingen gaat, gelden in Polen onderstaande kaders.

Afmetingen (LxBxH)

Maximum massa

Aantal begeleiders

> 23,00 x 3,20 x 4,50

60.000 kg.

1

> 30,00 x 3,60 x 4,70

80.000 kg.

2

Ontheffingen

Ontheffing voor ondeelbare lading nodig vanaf: 16,50 x 2,55 x 4,00 x 40.000 kg.

In het geval van een motorwagen met aanhanger geldt dat een ontheffing voor ondeelbare lading benodigd is vanaf: 18,75 x 2,55 x 4,00 x 40.000 kg.

Jaarontheffing:
De maximale afmetingen van een jaarontheffing voor Oostenrijk zijn: 25,00 x 3,50 x 4,20 x 60.000 kg.

Een jaarontheffing wordt niet voor alle deelstaten afgegeven. Voor de deelstaten Tirol en Voralberg is een separate aanvraag nodig.

In een jaarontheffing is een weggennetwerk opgenomen. De jaarontheffing is uitsluitend geldig op de hierin opgenomen wegen. 

Mocht het transport niet binnen de hier aangegeven maatvoering vallen, neemt u dan vrijblijvend contact op voor meer informatie over een incidentele vergunning.

Begeleidingen

Met betrekking tot transportbegeleiding wordt in Oostenrijk onderscheid gemaakt tussen vier zogeheten ‘’Stufen’’.

Stufe 1:
Conform de eerste Stufe moet het transport worden begeleid door één transportbegeleider. Belangrijkste vereisten zijn dat deze begeleider de Duitse taal machtig is, kennis heeft van het lokale wegennet en op de hoogte is van de inhoud van de ontheffing.

Stufe 2:
Conform de tweede Stufe wordt het transport begeleid door een beëdigde Oostenrijkse transportbegeleider, rijdend in een begeleidingsvoertuig dat aan de wettelijke voorschriften voldoet.

Stufe 3:
Conform de derde Stufe worden twee beëdigde begeleiders voorgeschreven.

Stufe 4:
Conform de vierde Stufe worden drie beëdigde begeleiders voorgeschreven. Daarnaast wordt er een begeleider voorgeschreven conform de eerste Stufe.

Ontheffingen

Ontheffing voor ondeelbare lading nodig vanaf:

16,50 x 2,55 x 4,00 x 42.000 kg. met vijf assen.
16,50 x 2,55 x 4,00 x 48.000 kg. met zes assen

In het geval van een motorwagen met aanhanger geldt dat een ontheffing voor ondeelbare lading benodigd is vanaf een lengte van 18,75 meter in combinatie met de hierboven genoemde afmetingen en as-configuraties.

Het is in Tsjechië enkel mogelijk om een incidentele ontheffing op route aan te vragen.

Begeleidingen

Het aantal transportbegeleiders wordt in Tsjechië bepaald op grond van de transportmaten. In de onderstaande tabel staat het aantal voorgeschreven begeleiders:

Afmetingen (LxBxH)

Maximum massa

Aantal begeleiders

Van 22,00 x 3,20 x 4,50 tot 29,50 x 3,95 x 5,50

59.999 kg.

1

Van 29,50 x 3,95 x 5,50 tot 39,50 x 3,95 x 5,50

99.999 kg.

2

> 39,50 x 3,95 x 5,50

> 100.000 kg.

3


Ontheffingen

Ontheffing voor ondeelbare lading nodig vanaf:

Voor een trekker met oplegger is een vergunning nodig als de volgende afmetingen worden overschreden: 30,00 x 4,00 x 4,40 x 48.000 kg.

Voor een truck met aanhanger geldt dat een ontheffing benodigd is als deze afmetingen worden overschreden: 25,25 x 4,00 x 4,40 x 60.000 kg.

De bovenstaande afmetingen gelden enkel voor transporteurs uit EU en EEA landen. Voor transporteurs uit andere landen gelden andere minimum afmetingen.

Inspection certificate
In bepaalde gevallen is er een zogeheten Finnisch technical inspection certificate nodig. Neem voor meer informatie over een inspection certificate contact op met onze ontheffingsafdeling.

Er bestaan in Finland verschillende typen vergunningen. Zo zijn er jaarontheffingen verkrijgbaar en bestaat de mogelijk om incidentele vergunningen aan te vragen met een looptijd variërend van een week tot zes maanden.

Begeleidingen

Het aantal begeleiders wordt in Finland bepaald op grond van de breedte en/of de lengte van de het transport. In de onderstaande tabel staan horizontaal de lengtes en verticaal de breedtes op basis waarvan het aantal begeleiders wordt bepaald. Wat betreft de hoogte geldt dat er vanaf vijf meter één begeleider wordt voorgeschreven, eventuele aanvullende begeleiders worden vastgesteld op basis van de lengte en de breedte.


< 30,00

30,01 – 35,00

35,01 – 40,00

40,01 – 45,00

45,01 – 50,00

> 50,00

2,55 – 3,001

2

2

3

3,01 – 3,50


1

2

3

3

3

3,51 – 4,00

1

1

2

3

3

3

4,01 – 5,00

2

3

3

3

3

3

5,01 – 7,00

3

3

3

3

3

3

> 7,00

4

4

4

4

4

4


Ontheffingen

In Noorwegen is een ontheffing benodigd als de volgende afmetingen worden overschreden: 20,00 x 3,25 x 4,50 x 50t.

Noorwegen kent geen langlopende ontheffingen. Er worden enkel ontheffingen op route verstrekt met een geldigheid van een maand.

Begeleidingen

Vanaf een breedte van drie meter en/of een lengte van 23,50 meter wordt in Noorwegen minimaal één begeleider voorgeschreven. Het exacte aantal begeleiders is niet op voorhand bekend en wordt door de autoriteiten bepaald bij afgifte van de ontheffing.

Ontheffingen
In Zweden is een ontheffing benodigd als een transport breder is dan 3,50 meter of hoger is dan 4,50 meter. Ook bij een lengte van minimaal 30 meter is een ontheffing benodigd. Is het transport langer dan 24 meter en wordt ook minimaal één andere wettelijk toegestane maat overschreden, ook dan is een ontheffing noodzakelijk.

Als het gaat om gewicht dan is een ontheffing benodigd vanaf 42.000 kg. of 48.000 kg. Indien het gaat om een vijf-assige combinatie dan is vanaf 42.000 kg. een ontheffing vereist. Bestaat een combinatie uit zes of meer assen dan is vanaf 48.000 kg. een ontheffing noodzakelijk.

Zweden kent geen langlopende ontheffingen. Er worden enkel ontheffingen op route verstrekt met een geldigheid van maximaal drie maanden.

Begeleidingen
In Zweden kent men behalve de reguliere transportbegeleiding ook VTL begeleiding. VTL staat voor Vägtransportledare en kan worden gezien als vervanger van de politie. In de onderstaande tabel, met horizontaal de lengte-afmetingen en verticaal de breedtes, is weergegeven bij welke afmetingen begeleiding en/of VTL wordt voorgeschreven.


< 30,00

30,01 – 35,00

> 35,00

3,10 – 3,50

1*

1

1 en 2 VTL

3,51 – 4,50

1

2

1 en 2 VTL

> 4,51 

1 en 2 VTL

2 en 2 VTL

2 en 2 VTL

 

*Enkel van toepassing buiten de snelweg.

Ontheffingen

Voor een trekker met oplegger is een ontheffing nodig als de volgende afmetingen worden overschreden: 16,50 x 2,55 x 4,20 x 40.000 kg.

Voor een truck met aanhanger geldt dat een ontheffing benodigd is als deze afmetingen worden overschreden: 18,75 x 2,55 x 4,20 x 40.000 kg.

In Zwitserland wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen ontheffingen, een jaarontheffing en een incidentele ontheffing. De maximale afmetingen van een jaarontheffing bedragen 30,00 x 3,00 x 4,00 x 40.000 kg.

Begeleidingen

In Zwitserland wordt onderscheid gemaakt tussen twee private transportbegeleiding en ATB-begeleiding. In het geval van ATB-begeleiding geldt dat er in bepaald kantons politiebegeleiding wordt voorgeschreven.
De onderstaande tabel geeft weer wanneer er begeleiding wordt voorgeschreven. De voorgeschreven begeleiding is afhankelijk van de breedte en lengte van het transport.

Aard van de overschrijding

Afmetingen, inclusief lading

Private begeleiding

ATB-begeleiding, of politiebegeleiding

Breedte

3,51 – 3,80

1


 

> 3,80


1

 

> 3,30 in combinatie met een lengte > 25,00

1


Lengte

30,00 – 35,00

1


 

> 35,00


1

 

> 30,00 in combinatie met een breedte > 3,60


1

Overhang voor

> 5,00

1


Overhang achter

> 8,00

1Mocht u op zoek zijn naar informatie omtrent regelgeving in een land dat niet terug vind in ons overzicht, neem dan contact op met onze ontheffingsafdeling.